מתופפים ושופרות

התוף והשופר הם עוצמה אדירה ושילוב מדהים, חתן בר המצווה/חתן ההולך אל כלתו מלווה

בתרועת השופר הכח והעוצמה נותנים לאירוע משמעות נוספת, לכן היא נדרשת גם באותם בעלי

התפקידים להיות בעלי עוצמה כח ושמחה, לובשים בלבן סוחפים את הקהל ברחבת הריקודים
בשילוב מלא של הדיג'יי עם עולם של עוצמה וטהור.