top of page

מתופפים ושופרות

התוף והשופר הם עוצמה אדירה ושילוב מדהים, חתן בר המצווה/חתן ההולך אל כלתו מלווה

בתרועת השופר הכח והעוצמה נותנים לאירוע משמעות נוספת, לכן היא נדרשת גם באותם בעלי

התפקידים להיות בעלי עוצמה כח ושמחה, לובשים בלבן סוחפים את הקהל ברחבת הריקודים
בשילוב מלא של הדיג'יי עם עולם של עוצמה וטהור.

bottom of page